Speak Norsk - Norske språkbøker

Grafisk Design

Bakgrunn:

Om Speak Norsk:

Speak Norsk er et ambisiøst team som startet med ett mål for øye – å gjøre utlendinger flytende i norsk!

Alis, grunnleggeren av Uxtremely, har vært hoveddesigneren for skolen siden oppstarten og har hatt ansvar for alle designrelaterte oppgaver. Dette prosjektet innebar samarbeid med lærerne som var ansvarlige for å lage materiale, samt Huzan Raad, skolens grunnlegger.

Om prosjektet:

Å lære et språk senere i livet kan være en virkelig utfordring, spesielt hvis du nettopp har flyttet til et nytt land og allerede er overveldet av den nye kulturen og den nye jobben din. Alle de andre språkskolene i Norge har en tradisjonell måte å undervise på, og de bruker de samme bøkene, som inneholder gamle og kjedelige temaer.

Mål og målsetninger:

 1. Utvikle en moderne og visuelt helhetlig design for tolv norske språkmanualer.
 2. Forbedre brukeropplevelsen ved å skape en logisk og intuitiv layout.
 3. Øke engasjementet og motivasjonen gjennom interaktive og immersive elementer.
 4. Reflektere Speak Norsk sin merkevareidentitet og verdier gjennom designet.

Prosess:

 1. Forskning og oppdagelse:
  • Gjennomførte intervjuer og workshops med Speak Norsk-teamet for å forstå deres visjon, merkevareidentitet og målgruppe.Undersøkte eksisterende språkmanualer for å identifisere utfordringer og områder for forbedring.
  • Gjennomførte konkurrentanalyse for å få innsikt i beste praksis og nye trender innen språklæring.
 2. Brukeropplevelsesdesign:
  • Skapte en logisk og brukervennlig struktur for manualene, organiserte innhold basert på vanskelighetsnivå og språkferdigheter.
  • Implementerte tydelig typografi og visuell hierarki for å forbedre lesbarhet og enkel navigasjon. Gjennomførte brukertesting for å samle tilbakemeldinger og forbedre designet basert på brukerpreferanser og behov.
 3. Visuell design og merkevarebygging:
  • Utviklet et visuelt helhetlig designsystem i tråd med Speak Norsk sin merkevareidentitet, ved bruk av en moderne fargepalett og typografi.
  • Brukte engasjerende illustrasjoner og fotografier for å gjøre innholdet mer relevant og kulturelt relevant for studentene.
  • Opprettet en stilguide for konsistent bruk av designelementer i alle de tolv manualene.

Resultater og innvirkning:

Samarbeidet mellom Uxtremely og Speak Norsk resulterte i en vellykket redesign av språkmanualene. Prosjektet oppnådde følgende resultater:

 1. Forbedret brukeropplevelse: De redesignede manualene ga studentene en forbedret læringsopplevelse gjennom tydelig navigasjon, interaktive elementer og visuelt engasjerende innhold.
 2. Merkevareidentitet: Designet gjenspeilet Speak Norsk sine merkeverdier, og forbedret deres troverdighet og posisjonering som en moderne språkskole.
 3. Positiv tilbakemelding: Brukertesting og tilbakemeldinger fra studenter

 

 

Sitat fra en student:

“Det føles ikke som en skolebok, det ser ut som et magasin som du virkelig har lyst til å se på”.

Designed by Uxtremely